Kostnice 2015

Vzpomínkový víkend na Jana Husa

Le­­tošní rok probíhá jed­noznačně ve znamení vzpo­­mínek na církevního reformátora Mistra Jana Husa a jednou z nejvýznamějších akcí k to­mu­to 600. jubileu byla důstojná oslava ve městě jeho tragického konce, v malebné švábské Kost­nici na břehu Bodam­ského jezera. Město – ve spolu­práci se zdejším Německo-čes­kým sdružením – připravilo velko­lepý pro­gram, kterého se účastnilo, navzdory teplotám blíží­cím se rekordní čtyřicítce, několik set náv­štěv­níků. Bodensee 09-2003 152Bodensee 09-2003 160Bodensee 09-2003 161

Advertisements