Maškarní koulení

Ve středu 3. února 2016 se konalo, jako již tradičně, koulení kuželek v maskách. V porovnání s bývalými ročníky sice neubylo nadšení pro hru, zato velkou měrou ubylo nadšení pro převleky. Jako další, chyběl fotoaparát pro poří­zení fotodokumentace.