Maškarní koulení

Ve středu 5. února si naši členové zakouleli v maskách.